Tytus Szabelski-Różniak

Urodzony w 1991, fotograf i artysta wizualny. Absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz fotografii na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, gdzie ukończył studia doktorskie w dziedzinie sztuki. Jego prace są częścią kolekcji Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu oraz kolekcji sztuki hotelu Raffles Europejski w Warszawie.

Laureat stypendium pamięci Konrada Pustoły dla fotografa zaangażowanego społecznie (2017, rezydent w Biennale Warszawa (2020) oraz laureat Visual and Sound Arts Residency Program Funduszu Wyszehradzkiego (rezydencja w Galerii Trafó w Budapeszcie, 2021).

Jako kurator uczestniczył w międzynarodowym programie dla młodych fotografów i kuratorów Parallel – European Photo Based Platform (2019–2020) oraz współtworzył festiwal artystyczny Nowe Ciepło w Nowym Mieście Lubawskim. Był redaktorem internetowego magazynu o współczesnej fotografii „Magenta”, naukowego magazynu artystycznego „Postmedium” i magazynu o sztuce Europy Środkowo-Wschodniej „BLOK”. Zawodowo związany z Laboratorium Narracji Wizualnych przy PWSFTviT w Łodzi, gdzie zajmuje się koordynacją projektu wydawnictw cyfrowych.