Piotr Czarnota

Ekspert ds. dostępności, zawodowo związany z Zamkiem Królewskim na Wawelu gdzie jest pełnomocnikiem Dyrektora Zamku ds. dostępności oraz z Instytutem Łukasiewicza Emag w Katowicach. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego , Uniwersytetu Jagiellońskiego ,Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Posiada 17-letnie doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych zajmujących się aktywizacją osób z niepełnosprawnościami. Prowadzi szkolenia z obszaru dostępności, projektowania uniwersalnego, niepełnosprawności dla różnych grup odbiorców – koordynatorów dostępności, pracowników administracji publicznej i samorządowej, organizacji pozarządowych oraz sektora biznesowego. Przeprowadza audyty dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej (ponad 100 audytów przeprowadzonych w ciągu ostatnich 4 lat). Prowadzi zajęcia z obszaru projektowania uniwersalnego w ramach projektu „Symulatorium Dostępności”, skierowane do przyszłych architektów, inżynierów budownictwa, urbanistów na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie..Z miłości do podróży założył profil na Facebooku „Życie kołem się toczy by Piotr Czarnota”