Psycholożka i filolożka hiszpańska. Osoba niewidoma, konsultantka rozwiązań dedykowanych osobom z niepełnosprawnością wzroku, trenerka prowadząca szkolenia z zakresu audiodeskrypcji, dostępności i savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami. Prowadziła szkolenia dla kadr kultury na zlecenie licznych instytucji i organizacji w Polsce i za granicą. Prowadziła warsztaty uwrażliwiające na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Prezentowała problematykę dostępności na licznych konferencjach. Od 2017 konsultuje skrypty audiodeskrypcji do filmów i spektakli. Od 2020 z Mikołajem Jabłońskim, a od 2023 samodzielnie prowadzi kanały na YouTube i TikToku VIP team, na których popularyzuje wiedzę na temat funkcjonowania osób z niepełnosprawnością wzroku. W 2023 uzyskała tytuł doktora nauk o kulturze i religii UW – jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki niepełnosprawności w kulturze.

Warsztaty: Dostępność cyfrowa instytucji kultury, social media
26 marca, 13:00 – 17:00