Kieruje Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi. Od wielu lat odpowiada za szereg projektów związanych z sektorem kultury. Zajmowała się przygotowaniem projektów i programów rewitalizacyjnych, projektów w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego oraz oferty inwestycyjnej dla partnerów biznesowych. W 2018 połączyła swoje życie zawodowe i pasję z pracą naukową na Uniwersytecie Łódzkim. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na zaangażowaniu konsumentów w projektowanie usług w instytucjach kultury i współtworzeniu w sektorze kultury. W swojej pracy w EC1 wdraża rozwiązania zorientowane na potrzeby klientów oraz budowanie ich pozytywnego doświadczenia.

Gościni panelu: Projektowanie oferty instytucji kultury z zaangażowaniem odbiorców.
28 marca, godz. 12:15