Facylitatorka, trenerka i mentorka. Współwłaścicielka firmy TEAL Global, pracująca z liderami i liderkami oraz ich zespołami w kierunku przywództwa włączającego i budowania organizacji w oparciu o zaangażowanie i odpowiedzialność na każdym szczeblu. Rozumiejąc specyfikę i wyzwania, które stoją przed osobami zarządzającymi, wspiera instytucje kultury swoim doświadczeniem i wiedzą. Przez 12 lat współtworzyła i kierowała Gdańskim Inkubatorem Starter, który – szczególnie w początkowym okresie swojego istnienia – wspierał przedsiębiorców w ich codziennych wyzwaniach. Pracuje w przekonaniu, że nie istnieje uniwersalny scenariusz działań, bo różnorodność wewnątrz organizacji jest bogactwem, które należy potęgować indywidualnym podejściem. Podczas warsztatu będziemy się zastanawiać, jak widzimy rolę osoby zarządzającej w kulturze i jak najlepiej siebie w tej roli realizować.

TEAL Action Global. Warsztaty: Zawód kierownik, zawód kierowniczka
26 marca, 13:00 – 17:00