Ania Szałas i Ola Długołęcka

ANIA SZAŁAS I OLA DŁUGOŁĘCKA są historyczkami sztuki, specjalizują się w komunikacji digital w kulturze. Ich wspólna przygoda zaczęła się w Muzeum Narodowym w Warszawie, od tego czasu stale współpracują z instytucjami kultury (muzeami, teatrami, fundacjami), wspierając je w komunikacji i marketingu online. Wierzą w siłę mediów społecznościowych jako narzędzia do kreowania wizerunku instytucji kultury, budowania autentycznej relacji z publicznością oraz przekazywania bogatego zasobu wiedzy w przystępny sposób. Autorki bloga Sztuka do kawy. 

OLA DŁUGOŁĘCKA – historyczka sztuki, filolożka francuska, ekspertka w zakresie komunikacji, PR i marketingu w mediach społecznościowych. Współpracowała z licznymi instytucjami kultury (m.in. Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie) oraz osobami związanymi ze światem sztuki, zarządzając mediami społecznościowymi i strategią komunikacji, a także przeprowadzając audyty, warsztaty i konsultacje. Od 2021 roku wraz z Anią Szałas prowadzi butikową agencję komunikacji digitalowej oraz profil popularyzujący wiedzę o sztuce i kulturze pod nazwą Sztuka do kawy.

ANNA SZAŁAS – historyczka sztuki, kulturoznawczyni, ekspertka w zakresie mediów społecznościowych. Interesuje się kulturą wizualną, komunikacją oraz rozwojem publiczności i znoszeniem barier wokół kultury instytucjonalnej, szczególnie w kontekście cyfryzacji i narzędzi online. Współpracowała z muzeami (Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie) i teatrami (TR Warszawa) prowadząc media społecznościowe, audyty, warsztaty i konsultacje. Od 2021 roku wraz z Olą Długołęcką prowadzi butikową agencję komunikacji digitalowej oraz blog Sztuka do kawy.