Piotr Gotkowski

Urodzony w 1975 roku, absolwent gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Rozwijał swoje umiejętności w zakresie animacji i modelowania 3D.
Po studiach zdecydował połączyć swoje pasje do sztuki i technologii, co doprowadziło go do świata przedsiębiorczości.
Jest współwłaścicielem i dyrektorem kreatywnym Chronospace, firmy specjalizującej się w realizacji rekonstrukcji historycznych w VR.
Jest prezesem Chronospace Academy, gdzie zajmuje się działalnością edukacyjną
z dziedziny gamedev. Tutaj korzysta ze swojego doświadczenia i wiedzy, aby przekazać je młodym i aspirującym twórcom gier. Mimo intensywnej pracy, nie zapomina o swojej pasji do nowoczesnych technologii i twórczości jako artysta 3D. Kontynuuje swoją arty- styczną pracę, eksplorując możliwości, jakie niesie ze sobą rozwijająca się technologia.