Międzymuzealna Grupa ds. Digitalizacji DigiMuz

Powstała w 2008 roku. W jej skład wchodzą przedstawiciele działów inwentarzy oraz digitalizacji największych pomorskich muzeów. Muzea zrzeszone w DigiMuz wspierają się wzajemnie i realizują wspólnie różnorodne zadania, m.in. wymieniają się wiedzą, opracowują standardy digitalizacji, zapoznają się z aktualnie dostępnym oprogramowaniem do ewidencji muzealnej i udostępniania zbiorów online, uczestniczą w konferencjach dotyczących digitalizacji, gromadzą dane w zakresie dobrych praktyk i aktualnych rozwiązań technicznych z zakresu zarządzania kolekcją muzealną. Na przestrzeni lat grupa DigiMuz zorganizowała szereg spotkań roboczych i warsztatów w siedzibach zrzeszonych instytucji, dzieląc się doświadczeniami oraz opracowując praktyczne rozwiązania (np. przygotowując wspólne tezaurusy). Grupa DigiMuz wspiera pomorskie muzea poprzez konsultacje z zakresu digitalizacji, jak również udziela się na szerszym, krajowym forum. To jedna z ciekawszych, oddolnych inicjatyw podjętych przez muzealników w ostatnich kilkunastu latach.