Marcin Wilkowski

Programista w Centrum Kompetencji Cyfrowych UW, doktorant IBL PAN / WH UW zajmujący się historią polskiego Webu końca lat 90. W CKC UW prowadzi pracownię archiwistyki Webu. Inicjator Archiwum Społecznego Polskiego Webu (aspw.pl) i projektu web96.pl, którego celem jest dokumentacja i upowszechnianie polskiego dziedzictwa cyfrowego lat 90. i dwutysięcznych.