Wicedyrektorka Centrum Archiwistyki Społecznej, historyczka, dokumentalistka i badaczka emigracji. Przez ponad 10 lat związana z Ośrodkiem KARTA, w którym pełniła funkcję wicedyrektorki ds. archiwów, gdzie prowadziła projekty dokumentacyjne dotyczące pamięci emigrantów. Autorka publikacji i kuratorka wystaw na bazie zbiorów społecznych.

Gościni panelu: Projektowanie oferty instytucji kultury z zaangażowaniem odbiorców.
28 marca, godz. 12:15