Jakub Walczyk

 Kulturoznawca, animator kultury, pracuje w dziale programów społecznych Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, gdzie zajmuje się projektami szkoleniowymi oraz społecznymi z zakresu edukacji obywatelskiej, inkluzji społecznej, różnorodności i dostępności audiowizualnej (m.in. wspólnie z Joanną Stankiewicz lideruje projektem „Kino bez barier”). W Instytucie Kulturoznawstwa UAM kończy doktorat dotyczący uspołeczniania instytucji sztuki.