Alicja Urbanik-Kopeć

Kulturoznawczyni, anglistka, adiunktka w Instytucie Historii Nauki PAN. Zajmuje się historią kultury XIX wieku. W przeszłości szuka źródeł współczesnych wzorów kulturowych. Pisze o pracy seksualnej, wynalazkach, emancypacji i klasie robotniczej. Autorka książek Anioł w domu, mrówka w fabryce (o robotnicach fabrycznych), Instrukcja nadużycia (o służących domowych), Chodzić i uśmiechać się wolno każdemu (o pracownicach seksualnych) i Matrymonium (o XIX-wiecznym rynku matrymonialnym). Laureatka Nagrody Klio za wybitny wkład w badania historyczne. Finalistka Nagrody Historycznej „Polityki”. Wykładowczyni gender studies.

fot. Zofia Dimitrijević