Komunikacja — Trendy — Praktyka

Marketing
w kulturze

Konferencja Marketing w Kulturze.
Komunikacja – trendy – praktyka

to doroczne, ogólnopolskie spotkanie osób zajmujących się promocją, komunikacją i marketingiem w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych czy oddolnych inicjatywach. To dwa dni spotkań z ekspertami i ekspertkami z Polski i z zagranicy oraz tematyczne warsztaty. Wydarzenie organizowane jest w Gdańsku przez Instytut Kultury Miejskiej.